Vzdělávání

1. ČÁST - KURZ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ (pro současné zaměstnance JMK a PO)

Tématem bylo slaďování soukromého a pracovního života v denní praxi, s cílem ujasnit si pozici zaměstnavatele a zaměstnance a jaké aktivity by bylo možné vyvíjet. Z každé PO JMK měl být proškolen jeden zástupce (tutor), který bude následně schopen lépe posoudit možnosti a hledat příležitosti při prosazování rovných příležitostí.

Tematické okruhy kurzu:
- rozdělení trhu práce podle pohlaví (genderové stereotypy na trhu práce, platová nerovnost mužů a žen)
- možnosti slaďování pracovního a rodinného života
- postavení žen v řídících pozicích, účast žen v rozhodovacích procesech a politice
- legislativa týkající se rovných příležitostí žen a mužů

2. ČÁST: KURZY PRO SNADNĚJŠÍ NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ (pro zaměstnance na RD)

  • Kurz počítačové gramotnosti (WORD, EXCEL, PowerPoint, e-mail, internet) a používání specifického software v organizaci (př. GINIS, Datové schránky, SML, X-tendr).
  • Kurz měkkých dovedností (efektivní komunikace a prezentační dovednosti, organizace pracovního a soukromého času, zvládání stresu).
  • Kurz právního minima (pracovně právní vztahy, ochrana osobních údajů, normy organizace, nové pracovní metody a postupy v organizaci a změny v této oblasti).

REALIZOVANÉ KURZY

KURZY PRÁVNÍHO MINIMA:

Novinky v zákonech, novinky na Krajském úřadu JMK
21. listopadu 2012, 10 účastníků - Krajský úřad JMK
27. listopadu 2013, 8 účastníků - Krajský úřad JMK
28. listopadu 2014, 3 účastníků - Krajský úřad JMK
Jak na to v administrativě Lužánek
17. prosince 2014, Lužánky - SVČ

KURZY POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI:

Excel - 2. - 4. dubna 2013, 10 účastníků, Lužánky - SVČ, pracoviště Lata
Práce s informačním systémem organizace - 23. - 25. září 2013, 8 účastníků, Lužánky - SVČ, pracoviště Lata
Všeobecný kurz pto mírně pokročilé - 20., 25. a 27. března 2014, 8 účastníků, Lužánky - SVČ, pracoviště Lata
Excel - praktická cvičení - 9., 11. a 16. prosince 2014, Lužánky - SVČ, pracoviště Lata
Excel pro mírně pokročilé - 13. ledna 2015, Lužánky - SVČ, pracoviště Lata
Excel pro pokročilé - 15. ledna 2015, Lužánky - SVČ, pracoviště Lata
Grafika - 16. - 18. února 2015, Lužánky - SVČ, pracoviště Lata

KURZY MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ:

Tvorba mediálních příběhů - lektorka Beáta Holá, pondělí 3. března 2014, 9 - 15 hodin, Lužánky - středisko volného času, Lidická 50
Rozhovor s dítětem v krizové situaci - lektorka Mgr. Jarmila Krajčová, 26. ledna 2015, 9 - 17 hodin, Lužánky - středisko volného času, Lidická 50
Time management pro ženy aneb Rendez-Vous s časem - lektorka Mgr. Martina Turečková, 20. ledna a 27. ledna 2015, vždy 13 - 17 hodin; Lipka, pracoviště Lipová 20
Komunikace a řešení konfliktů - lektorka PaedDr. Olga Medlíková, 5. února 2015, 9 - 17 hodin; Lipka, pracoviště Kamenná 20
Argumentace a přesvědčování - lektorka PaedDr. Olga Medlíková, 6. února 2015, 9 - 16 hodin; Lipka, pracoviště Kamenná 20
Nebojte se vystupovat v televizi - lektorka Tereza Fojtová, 11. února 2015, 9 - 15 hodin; Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
Komunikační dovednosti aneb Jak lépe porozumět - lektorka Mgr. Alice Vašáková, 25. února 2015, 13 - 17 hodin; Lipka, pracoviště Lipová

KURZY ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ:

Genderové rozpočtování - Mgr. Tomáš Peterka, Ing. Markéta Novotná, 12. prosince 2013, 30 účastníků, Krajský úřad JMK
Rovné příležitosti a problematika slaďování pracovního a soukromého života z pohledu zaměstnavatele - Mgr. Kateřina Hodická, 23. dubna 2014, 8.30 - 12.30

VÝSTUPY projektu - vzdělávací kurzy: