Péče o děti

Díky dlouhodobým zkušenostem z předchozích projektů (projekt Maceška, projekty realizované v rámci OP RLZ a OP LZZ) a z důvodu nedostatečné kapacity mateřských školek nabízíme zaměstnancům PO JMK a KrÚ doprovodnou službu - zajištění péče o děti. Takto poskytnutá služba usnadní rodičům návrat do zaměstnání i v situaci, kdy nebudou moci nalézt místo v mateřské škole v Brně nebo v místě svého bydliště. Řada zaměstnanců dojíždí do zaměstnání z blízkého i vzdálenějšího okolí Brna a mnohdy je pro ně výhodnější mít školku v místě své práce. Mají tak snazší řešení možných komplikací u dítěte (náhlá nemoc...) během dne.

V období od března do srpna 2012  sídlilo toto zařízení v prostorách LUŽÁNEK - střediska volného času, pracoviště Lata, Plovdivská 8, v Brně - Žabovřeskách. Kapacita zařízení byla 10 dětí.

Od září 2012 sídlí zařízení péče o děti, nově vzniklá Mateřská škola LENTILKA, v prostorách Krajského úřadu JMK na adrese Žerotínovo nám. 1/2, Brno.

Díky provozní době a umístění v centru Brna zajistí časovou i místní dostupnost pro zaměstnance jednotlivých organizací a samotného krajského úřadu.
Výběrem kvalitních pedagogů, vhodným prostředím a dobře zpracovaným školním vzdělávacím programem předškolního vzdělávání chceme docílit kvalitní a profesionální služby pro zaměstnance.

Zařízení péče o děti slouží také jako pilotní produkt a možný příklad dobré praxe.

ZÁŘÍ 2012 - OTEVŘENÍ FIREMNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JMK

Zajištění péče o děti probíhalo v počátku projektu v prostorách LUŽÁNEK - střediska volného času, pracoviště LATA v Brně-Žabovřeskách. Dle průzkumu, provedeného partnerem, JMK, se však ukázala tato lokalita méně vyhovující pro zaměstnance KrÚ z důvodu vzdálenosti od místa pracoviště. Na základě toho přijal JMK opatření a zrealizoval rekonstrukci odpovídajících prostor přímo v budově KrÚ na Žerotínově náměstí 1/2. V těchto prostorách byl připraven provoz mateřské školy s kapacitou 34 dětí ve dvou třídách. Jedna třída s maximální kapacitou 17 dětí byla financována v rámci projektu. Dne 28. srpna 2012 proběhlo slavnostní otevření MŠ za přítomnosti hejtmana JMK pana Michala Haška, ředitelky krajského úřadu paní Věry Vojáčkové, zastupitelů JMK, zaměstnanců KrÚ JMK a PO a dalších pozvaných hostů. Dne 3. září 2012 byl zahájen oficiální provoz MŠ.

Článek na webu Jihomoravského kraje

Reportáž o slavnostním otevření, Česká televize, Události v regionech (Brno) dne 28.8.2012

MATEŘSKÁ ŠKOLA LENTILKA

Žerotínovo náměstí 1/2, 601 82 Brno
Provozovatel: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50
Zřizovatel:  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KONTAKT:   lentilka.luzanky.cz, tel.: 734 756 075, e-mail: ms@luzanky.cz