Projekt „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“ realizovaly
LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno a partner projektu, Jihomoravský kraj.

Byl rozdělen na několik částí, které sledovaly tyto hlavní cíle:

1) vytvoření celokrajské koncepce sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a PO, na základě dotazníkového šetření a vytvoření místního partnerství
2) proškolení zástupců JMK a jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti rovných příležitostí a seznámení s problematikou v rámci JMK a PO
3) zajištění péče o děti, které by mělo umožnit snadnější návrat rodičů (zaměstnanců JMK a PO) do zaměstnání a tím i jejich plné zapojení do pracovního procesu
4) vytvoření nabídky kurzů vzdělávání pro snadnější návrat do zaměstnání
5) informování veřejnosti a organizací JMK o podpoře slaďování rodinného a pracovního života.

ZÁŘÍ 2012 - OTEVŘENÍ FIREMNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JMK

Zajištění péče o děti probíhalo v počátku projektu v prostorách LUŽÁNEK - střediska volného času, pracoviště LATA v Brně-Žabovřeskách. Dle průzkumu, provedeného partnerem, JMK, se však ukázala tato lokalita méně vyhovující pro zaměstnance KrÚ z důvodu vzdálenosti od místa pracoviště. Na základě toho přijal JMK opatření a zrealizoval rekonstrukci odpovídajících prostor přímo v budově KrÚ na Žerotínově náměstí 1/2. V těchto prostorách byl připraven provoz mateřské školy s kapacitou 34 dětí ve dvou třídách. Jedna třída s maximální kapacitou 17 dětí bude financována v rámci projektu.

Stránky