Projekt „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“ realizovaly
LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno a partner projektu, Jihomoravský kraj.

Byl rozdělen na několik částí, které sledovaly tyto hlavní cíle:

1) vytvoření celokrajské koncepce sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a PO, na základě dotazníkového šetření a vytvoření místního partnerství
2) proškolení zástupců JMK a jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti rovných příležitostí a seznámení s problematikou v rámci JMK a PO
3) zajištění péče o děti, které by mělo umožnit snadnější návrat rodičů (zaměstnanců JMK a PO) do zaměstnání a tím i jejich plné zapojení do pracovního procesu
4) vytvoření nabídky kurzů vzdělávání pro snadnější návrat do zaměstnání
5) informování veřejnosti a organizací JMK o podpoře slaďování rodinného a pracovního života.

Dotazníkové šetření spuštěno

31. ledna 2013 jsme se obrátili na příspěvkové organizace s prosbou o zajištění vyplnění dotazníku zaměstnanci jednotlivých organizací. Cílem šetření je zjistit, jak se zaměstnavatel zajímá o své pracovníky z hlediska přizpůsobení podmínek výkonu práce a jejich rodinného života, jaké jsou v této oblasti názory pracovníků, co pro to zaměstnavatel dělá a jak je schopen na požadavky zaměstnavatel prakticky reagovat.

Stránky