Projekt „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“ realizovaly
LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno a partner projektu, Jihomoravský kraj.

Byl rozdělen na několik částí, které sledovaly tyto hlavní cíle:

1) vytvoření celokrajské koncepce sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a PO, na základě dotazníkového šetření a vytvoření místního partnerství
2) proškolení zástupců JMK a jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti rovných příležitostí a seznámení s problematikou v rámci JMK a PO
3) zajištění péče o děti, které by mělo umožnit snadnější návrat rodičů (zaměstnanců JMK a PO) do zaměstnání a tím i jejich plné zapojení do pracovního procesu
4) vytvoření nabídky kurzů vzdělávání pro snadnější návrat do zaměstnání
5) informování veřejnosti a organizací JMK o podpoře slaďování rodinného a pracovního života.

Tisková zpráva k ukončení projektu

Koncem února letošního roku se uzavírá tříletý projekt „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“, jehož příjemcem je Středisko volného času Lužánky. Projekt finančně podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Lužánky - SVČ realizovaly ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

„Projekt měl, podle mého názoru, několik klíčových momentů.“, uvádí jeho manažer Mgr. Pavel Vicherek. „Tím prvním bylo nepochybně otevření mateřské školy Lentilka v rekonstruovaných prostorách krajského úřadu.“

Stránky