Koncepce slaďování rodinného a pracovního života schválena Radou JMK

Rada Jihomoravského kraje schválila na svém jednání 12. února 2015 "Koncepci slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací", vytvořenou v rámci našeho projektu. Tím bylo završeno úsilí všech tvůrců, kteří se v projektu na vzniku koncepce podíleli, a splněn jeden z hlavních cílů celého projektu.

Jak zdůraznil náměstek hejtmana Roman Celý, nešlo jen o teorii, výstupem více než dva roky trvajícího projektu je mj. i firemní mateřská škola, kterou zřídil Jihomoravský kraj. „Koncepce vznikala v diskusi s přibližně osmi tisíci zaměstnanci kraje a jeho příspěvkových organizací. V koncepci je uvedena řada doporučení i výstupy ze strany zaměstnanců, kteří jsou z devadesáti procent spokojeni s přístupem vedení jednotlivých organizací, zároveň by uvítali více prorodinných opatření. Nejde jen o úpravu pracovní doby, ale i o částečné úvazky, udržení kontaktu během rodičovské dovolené a podobně. Jde o inspiraci i pro jiné krajské úřady. K doporučením v koncepci patří například zavedení takzvané cafeterie, kdy si daný bonus volí zaměstnanec sám podle své potřeby. Rodinná politika Jihomoravského kraje není prázdný slogan, přináší konkrétní výsledky. Pokud chceme něco dělat, musíme jít příkladem,“ řekl náměstek Roman Celý.

zdroj: Jihomoravský kraj (partner projektu)