První ze série Tématických setkání

V pátek 24. května se uskuteční první ze série Tématických setkání, tentokrát věnované organizacím ze Sociální oblasti. Cílem setkání je prezentace projektu Rovné přístupy v JMK, dále výstupů z dotazníkového šetření, seznámení s příkladem dobré praxe - firemní školkou KrÚ JMK a především diskuse o aktuálních tématech - slaďování pracovního a rodinného života v organizacích v rámci Sociální oblasti. Setkání se uskuteční v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje.