Dotazníkové šetření spuštěno

31. ledna 2013 jsme se obrátili na příspěvkové organizace s prosbou o zajištění vyplnění dotazníku zaměstnanci jednotlivých organizací. Cílem šetření je zjistit, jak se zaměstnavatel zajímá o své pracovníky z hlediska přizpůsobení podmínek výkonu práce a jejich rodinného života, jaké jsou v této oblasti názory pracovníků, co pro to zaměstnavatel dělá a jak je schopen na požadavky zaměstnavatel prakticky reagovat.

Uzávěrka šetření je 20. února 2013 a dotazník je možné vyplnit na adrese http://vl1.cz/dotaznik/

Více informací najdete na stránce Místní partnerství a Koncepce.