ZÁŘÍ 2012 - OTEVŘENÍ FIREMNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JMK

Zajištění péče o děti probíhalo v počátku projektu v prostorách LUŽÁNEK - střediska volného času, pracoviště LATA v Brně-Žabovřeskách. Dle průzkumu, provedeného partnerem, JMK, se však ukázala tato lokalita méně vyhovující pro zaměstnance KrÚ z důvodu vzdálenosti od místa pracoviště. Na základě toho přijal JMK opatření a zrealizoval rekonstrukci odpovídajících prostor přímo v budově KrÚ na Žerotínově náměstí 1/2. V těchto prostorách byl připraven provoz mateřské školy s kapacitou 34 dětí ve dvou třídách. Jedna třída s maximální kapacitou 17 dětí bude financována v rámci projektu. Dne 28. srpna.2012 proběhlo slavnostní otevření MŠ za přítomnosti hejtmana JMK pana Michala Haška, ředitelky krajského úřadu paní Věry Vojáčkové, zastupitelů JMK, zaměstnanců KrÚ JMK a PO a dalších pozvaných hostů. Dne 3. září 2012 byl zahájen oficiální provoz MŠ.

Článek na webu Jihomoravského kraje

Reportáž o slavnostním otevření, Česká televize, Události v regionech (Brno) dne 28.8.2012